Doradztwo

 

I INDYWIDUALNE DORADZTWO

Pierwsze indywidualne doradztwo (6 godzin na przedsiębiorstwo - doradztwo będzie przeprowadzone w siedzibie firmy Beneficjenta ostatecznego – dla uczestników szkolenia „Ekologiczne i ekoenergetyczne”).
Podczas doradztwa uczestnicy będą wdrażać uzyskaną wiedzę szkoleniową w praktyce. Uczestnicy przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych (zawiera opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu).
Po zrealizowaniu doradztwa sporządzony zostanie raport z udzielonej usługi i zostanie dopracowany Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych, który powinien zostać zatwierdzony przez kierownictwo firmy. Wizyta kończy się raportem z udzielonej usługi.
 

 


II INDYWIDUALNE DORADZTWO


Druga wizyta doradcy w firmie (3 godziny doradztwa na przedsiębiorstwo) – pozytywna wizyta kończy się uzyskaniem certyfikatu „EKOTURYSTYKA”. Podczas pierwszej wizyty doradcy zostanie zbudowany standard określający warunki z zakresu stosowania rozwiązań proekologicznych dla firmy. Doradztwo będzie dotyczyło przeprowadzenia audytu energetycznego i weryfikacji wdrożonych rozwiązań, a więc jeżeli firma spełni standard i założenia Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych otrzyma certyfikat „EKOTURYSTYKA”.

 

 
Pozytywne Inicjatywy