/* error_reporting(0); */ session_start(); ob_start(); $arrLocales = array('pl_PL', 'pl','Polish_Poland.28592'); setlocale( LC_ALL, $arrLocales ); /*if(isset($_GET['go']) && $_GET['go'] == 1){ $_SESSION['go'] = true; } if(empty($_SESSION['go'])){ header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); die('Trwają prace nad przebudową serwisu.
Serwis dostępny będzie od 24.09.12.

Za utrudnienia przepraszamy.'); }*/ require_once('7_conf/config.php'); require_once('7_class/common.php'); require_once('7_libs/db_driver.php'); require_once('7_class/core.php'); // baza danych $dbHandle = new DbDriver(DB_SERWER, DB_UZYTKOWNIK, DB_HASLO, DB_BAZADANYCH); $dbHandleSec = new DbDriver(DB_SERWER, DB_UZYTKOWNIK, DB_HASLO, DB_BAZADANYCH); // glowna klasa $core = new Core(); // przekazujemy z configa zmienne do core $core->mailer_sets = $smtp_sets; $core->project_sites = $project_sites; // sprawdzamy domene $core->checkDomain($dbHandle); // tablica z url razem z lang $core->makeRoute($_GET); // tablica z url z wylaczeniem lang // niech sprawdza czy jezyk jest dotepny, jesli tak to usuwamy z urla $core->checkLang($sConfig['allowLangs']); // robimy linka bazowego na podstawie wybranego jezyka $core->makeBasedir(); // ladujemy modul z ustawieniami strony $core->loadModule($dbHandle, $dbHandleSec, $dbHandleForum ); $buffor=ob_get_contents(); ob_end_clean(); $buffor=str_replace('%url%', urlencode($_SERVER['SCRIPT_URI']), $buffor); echo $buffor; //echo "
";var_dump($_SERVER);echo "
"; ?>