Doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

 

Dla wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie zostanie zorganizowana pierwsza część doradztwa (6h).

 

Druga część doradztwa (3h) zostanie przeprowadzona w przedsiębiorstwach,

które będą informowały o wykonaniu standardu minimum

(czyli o wykonaniu minimalnej części z zatwierdzonego Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych).

 

ZAPRASZAMY !!

 

 
Pozytywne Inicjatywy