Więcej możliwości

 

 

 

Informujemy, że jest możliwość rozbudowania standardowego programu szkolenia o własne propozycje i zainteresowania dotyczące rozwiązań proekologicznych.

 
Pozytywne Inicjatywy