Rozeznanie rynku

 

 

Zapraszamy wszystkich potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty na usługę mailingu i telemarketingu w trybie rozeznania rynku. Treść rozeznania rynku znajduje się poniżej.

 

EKOTURYSTYKA rozeznanie rynku - mailing, telemarketing

 
Pozytywne Inicjatywy