Zasady udziału w projekcie EKOTURYSTYKA

 

 

 

Każdy uczestnik szkolenia bierze udział w 1 spotkaniu szkoleniowym (weekend).

Uczestnicy po szkoleniu przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych.

 

Następnie do przedsiębiorstwa przyjeżdża doradca i zostanie wspólnie dopracowany

Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych.

 

Jeżli przedsiębiorstwo wdrożyło ustalone założenia Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych,

otrzyma certyfikat EKOTURYSTYKA.

 
Pozytywne Inicjatywy