O projekcie

 

Celem głównym jest wzmocnienie rozwoju 150 polskich przedsiębiorstw do 2015 r. poprzez działania w obszarze ekologii.

 

Bezpłatne szkolenia i doradztwo przeznaczone są dla przedsiębiorstw z branży turystycznej i rekreacyjnej

(obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.).

 

 

W przedsiębiorstwach zdiagnozowano poniższe problemy:

1. Niska wiedza oraz świadomość w zakresie rozwiązań proekologicznych
2. Niedocenienie znaczenia wizerunku przedsiębiorstwa ekologicznego
3. Przedsiębiorstwa są przekonane, że wprowadzanie działań proekologicznych jest tożsame z wysokimi kosztami
4. Wiele przedsiębiorstw nie realizuje żadnych działań proekologicznych

Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku zaprasza zainteresowane bezpłatnym wsparciem szkoleniowo-doradczym przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) z całej Polski do udziału w Projekcie EKOTURYSTYKA realizowanym w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL.

Projekt zakłada:
1. Szkolenie "Ekologiczne i ekoenergetyczne" trwające 2 dni w zakresie:
- prawo w zakresie ochrony środowiska, obowiązki firm;
- energia (minimalizacja zużycia energii, alternatywne źródła energii i możliwość ich zastosowania, energia słoneczne, wiatrowa, wodna, ziemna, biomasa);
- systemy grzewcze, elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach;
- zaopatrzenie w wodę;
- gospodarka odpadami;
- ekoturystyka (fotosafari, birdwatching, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dobre praktyki);
- budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy;
- analiza finansowa działań proekologicznych i możliwości dofinansowania działań ekologicznych;
- ochrona środowiska a proces inwestycyjny.

2. Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorstw (6 godzin)
Realizowane w siedzibie przedsiębiorstwa i jest przeznaczone dla uczestników szkoleń pt. „Ekologicznie i ekoenergetycznie”. Podczas doradztwa uczestnicy będą wdrażać uzyskaną wiedzę szkoleniową w praktyce. Uczestnicy przygotują Plan Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych (zawiera opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu).

3. Drugie indywidualne doradztwo dla przedsiębiorstw (3 godziny)
Wprowadzenie Planu Wdrażania Rozwiązań Proekologicznych kończy się uzyskaniem certyfikatu "EKOTURYSTYKA".

 

 

SZKOLENIE I DORADZTWO SĄ BEZPŁATNE

(w ramach udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa).

 

 

Szkolenie będzie odbywało się w Sopocie lub w innym miejscu wskazanym przez Organizatora na terenie całej Polski.

Dla uczestników szkolenia przewidziane jest (zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie): zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.

 
Pozytywne Inicjatywy