SZKOLENIA EKOLOGICZNE I EKOENERGETYCZNE

 

Szkolenie będzie realizowane w poniższym zakresie (2 dni szkoleniowe, 16 godzin zajęć):

- prawo w zakresie ochrony środowiska, obowiązki firm;
- energia (minimalizacja zużycia energii, alternatywne źródła energii i możliwość ich zastosowania, energia słoneczna, wiatrowa, wodna, ziemna, biomasa);
- systemy grzewcze, elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach;
- zaopatrzenie w wodę;
- gospodarka odpadami;
- ekoturystyka (fotosafari, birdwatching, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, dobre praktyki);
- budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy;
- ochrona środowiska a proces inwestycyjny.

Organizator szkolenia dopuszcza możliwość modyfikacji zakresu tematyki szkolenia na wniosek uczestników szkolenia.

Uczestnicy otrzymają w ramach projektu materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg - zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 
Pozytywne Inicjatywy